Надежда и Ганка Балареви с приятелки

  • Година: 1887 - 1890

  • Размер: 16,5 х 10,5 см

Код: ##001179 Категория:

Надежда Баларева (правата вдясно) – майка на ЛюбомирТенев.
Ганка Баларева (седнала до Надежда) – леля на Любомир Тенев и осиновителка на брат му Румен.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”