Надежда Тенева

  • Година: 1943

  • Размер: 6 х 8,5 см

Код: ##001197 Категория:

Надежда Тенева (Баларева) , майка на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”