Недялка Златарова и внучката и Евелина

  • Година: 1933

  • Размер: 13,5 х 9 см

Код: ##001232 Категория:

Недялка Златарова (Малеева) – сестра на Асен Златаров.
Проф. Асен Златаров – основоположник на биохимията в България, писател и общественик демократ. Роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”