Проф. Гочо Гочев

  • Година: 1941 - 1950

  • Размер: 4 х 5 см

Код: ##001249 Категория:

Проф. Гочо Гочев – български театровед и педагог, най-добрият приятел на проф. Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”