Проф. Любомир Тенев

  • Година: 1990

  • Размер: 18,5 х 24 см

Код: ##001187 Категория:

Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик,
роден в Хасково.
Завършва право в Софийския университет. До 1946 е адвокат.
Инструктор по културните клубове към Комитета по култура в
периода 1946-1948 г. Преподавател по история на
западноевропейския театър в Държавното висше театрално училище,
завеждащ катедрата по театрознание, ректор 1951-1953 г. Член на
Управителния съвет на Съюза на българските писатели 1972-1976 г.,
заместник-председател на Дружеството на естетиците 1971-1981 г.
Автор на критически статии, изследвания, студии.
Проф. Любомир Тенев се нарежда сред най-ярките строители на
съвременния български театър, водещ критик и педагог, учен и
общественик.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”