Семейство Балареви

  • Година: 1900 - 1920

  • Размер: 7 х 7 см

Код: ##001250 Категория:

Семейство Иван и Марийка Балареви с родственици в двора
на къщата им в Хасково, ул. "Цар Освободител".
Вляво – Ганка Баларева(дъщеря), правата вдясно -Божана Минчева
(племенница).
Марийка Минчева Баларева (1864 – 1920 ), (седналата вдясно) –
баба на Любомир Тенев.
Проф. Любомир Димов Тенев – театрален теоретик, критик, роден в
Хасково.

  • Собственост: Надежда Тенева - Фотографии

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”