Д-р Петкан Проданов със звание "доктор хонорис кауза"

  • Година: 1975

  • Размер: 24,5 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135226 Категория:

Заради заслугите си в областта на хематологията старши
научният сътрудник д-р Петкан Проданов, к. м. н. е удостоен със
званието "доктор хонорис кауза" на обществото на
чехословашките лекари "Ян Пуркиние". Дипломът му е
връчен на 6 февр. в посолството на Чехословакия у нас от посланик
М. Худик в присъствието на дипломатическото тяло.

Проф. д-р Петкан Проданов, д. м. н. (1931 – 2016) – роден на 8
дек. в Хасково. Световноизвестен учен с принос в областта на
имунохематологията и имуногенетиката, откривател на два нови
кръвно-групови варианта, автор на десетки научни публикации у нас
и в чужбина. Член на Международната асоциация по кръвопреливане,
завеждащ Окръжния център по трансфузионна хематология и
преподавател в Медицинския колеж в Хасково. През 2000 г. е
номиниран от Американския биографичен институт за "Изтъкната
личност на ХХI век", а през 2010 г. е награден със златен
медал. "Лекар на 2003 г." на Български лекарски съюз.
Почетен гражданин на Хасково и носител на златния почетен знак на
града.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”