Деца участват в манифестация за 24 май в Хасково

  • Година: 1979

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135313 Категория:

Ученици дефилират на площада пред партийните и държавни
ръководители на Хасково и окръга по случай Деня на българската
просвета и култура и славянската писменост – 24 май.

От ляво надясно на официалната трибуна : Динко Атанасов
(четвъртият на първи ред) – член на ИК на Окръжен народен съвет
и председател на Окръжния комитет на ОФ, Стоян Стоянов (петият на
първи ред) – секретар на Окръжния комитет на БКП, Васил Пасев
(шестият на първи ред) – председател на Изпълнителния комитет на
Окръжен народен съвет – Хасково, Румен Сербезов (седмият на първи
ред) – първи секретар на Окръжния комитет на БКП, Димитър Добрев
(деветият на първи ред) – първи секретар на Общинския комитет на
БКП в Хасково. Най-вдясно на първия ред е Наска Андреева –
секретар на Окръжния комитет на БКП в града.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”