Граничари на пост

  • Година: 1978 - 1985

  • Размер: 30 х 40 см

  • Автор: Мирчев, Илия

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135097 Категория:

Граничарите – ефрейтор Николай Стоянов и младши сержант Стоян Топалов следят за нарушители на държавната ни граница.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”