Хасковски аптекари

  • Година: 1975 - 1982

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135264 Категория:

Колективът на "Аптека № 3" в Хасково с управител Марин Мариновски е на първо място в социалистическото съревнование между аптечните работници в окръга.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”