Химкомбината в Димитровград монтира 500-тонна колона

  • Година: 1983

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135444 Категория:

С помощта на кран "Демаг-СС-4000" на 8
ноември бригадата на героя на социалистическия труд Вълко Гочев
монтира за рекордно кратко време 500-тонна колона за синтез на
амоняк. С това успешно завършва монтажа на тежкото оборудване на
разширението в Стопанския химически комбинат в
Димитровград.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”