Изглед от Димитровград – булевард "3-ти март"

  • Година: 1970 - 1980

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##136243 Категория:

Изглед от бул. "3-ти март" в Димитровград
през 70-те години на ХХ век. Булевардът е изграден като
композиция от улица, която е важна входно-изходна градска
артерия, и прилежащ площад – вторичен градски център. За
изграждането на Димитровград са изработени два градоустройствени
плана. Първият е на арх. Любен Тонев и засяга приоритетно
изграждането на жилищни квартали за работниците в Химическия
комбинат. Вторият план е на арх. Петър Ташев. В него комплексът
по бул. "3-ти март" се изгражда между 1953 – 1961 г. и
идеално свързва частите от двата градоустройствени плана.
На снимката – входно-изходната улица от комплекса

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”