Летни средношколски бригади в окръга

  • Година: 1971

  • Размер: 24,5 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135732 Категория:

Над 2 000 средношколци от окръга участват в летни
бригади под надслова "Строим за родината". Младежите
работят на обекти на горското стопанство в Свиленград и Харманли,
на строежа на завода за биоконцентратни смески, по земеделските
поля в Скобелево, Ябълково, Тънково, Марица и Любимец.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”