Миньори от рудник "Смирненски"

  • Година: 1977

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135719 Категория:

С над 140 % изпълнява ежемесечно трудовите си норми
бригадата на героя на социалистическия труд Ради Станчев (вляво).
Миньорите от рудник "Смирненски" при СМЕК
"Марбас" в Димитровград обещават да изпълнят годишния
си план преди 7 ноември, когато се навършват 60 г. от Великата
октомврийска социалистическа революция.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”