Най-добрите спортисти на 30-летието

  • Година: 1974

  • Размер: 24 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##136200 Категория:

През 1974 г. са излъчени 10-те най-добри спортисти на
Хасковски окръг по повод 30-годишнината от 9 септември 1944 г. По
реда на класирането това са: Еньо Вълчев – борба; Вълко Костов –
борба; Димо Костов – борба; Вълчо Стоев – лека атлетика; Благой
Димитров – колоездене; Христо Ставрев – борба; Елена Гочева –
лека атлетика; Иван Динков – борба; Иван Андонов – футбол и Тончо
Димитров – колоездене.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”