Нови машини в завод "Вулкан" – Димитровград

  • Година: 1983

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135446 Категория:

Нови машини за производство на вълнообразни азбестови
плочи с капацитет 3 млн. кв. м. годишно пускат в експлоатация със
съветска помощ в завод "Вулкан" – Димитровград.
Началникът на смяна Лозко Панев и бригадирите Петър Дойчев и
Петко Гинев подготвят за работа поточната линия.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”