Сортиране на яйца в птицеферма

  • Година: 1981

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135714 Категория:

Гледачките от птицефермата в с. Книжовник прибират
ежедневно по 1 500 яйца над плана. До края на първото тримесечие
Гира Пасева, Гина Делчева и Митра Милчева се готвят да предадат
100 000 яйца повече. Колективът на птицефермата участва в
съревнованието в чест на XII-ия конгрес на БКП.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”