Строители пред нови блокове

  • Година: 1978 - 1983

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135456 Категория:

Строително-монтажният комбинат в Хасково заема второ
място в страната по изпълнение на жилищната програма. Голям
принос за успеха има комплексната строителна бригада на Димо
Гърков, която завършва предсрочно 80 апартамента в
Свиленград.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”