Тържествено честване на 24 май в Хасково

  • Година: 1982

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##136123 Категория:

Момент от празничната манифестация на централния площад
в Хасково по случай Деня на славянската писменост, просвета и
култура. На трибуната вляво са първите партийни и държавни
ръководители на града и окръга и видни просветни и културни
дейци.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”