Творци от групата на художниците в Хасково

  • Година: 1983

  • Размер: 40 х 30 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135877 Категория:

Членове на хасковската група на художниците към СБХ.
Благодарение на дейността й все повече местни творци участват в
национални изложби. През периода 1980 – 1982 г. в окръга са
организирани 6 художествени изложби.

На снимката от ляво надясно : Дима Петрова, Динко Динев, Димитър
Филипов, Янаки Кавръков и Румен Гаргов.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”