Ученици от Руската гимназия на бригада

  • Година: 1979 - 1985

  • Размер: 30 х 40 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: ДО "Българска фотография" - Хасково

Код: ##135736 Категория:

Над 90 бригадири от Гимназията с преподаване на руски език в Хасково берат пипер в помощ на селското стопанство. Учениците прибират по над 200 кг гороглед дневно при норма 120 кг.

  • Собственост: РБ "Христо Смирненски" - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”