Част стаи – капална Хасковски мин. бани

  • Година: 1912

  • Размер: 9x14 см

Код: ##001044 Категория:

Къпалнята в Хасковски минерални бани – [1912 г.]

  • Собственост: Петър Бойчев - Хасковски минерални бани

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”