[Георги А. Кожухаров в Солун]

  • Година: 1900

  • Размер: 17/11 см

Код: ##001057 Категория:

Георги Кожухаров (седналият вляво) с охраната на
търговското ни агентство в Солун, 1900 г.

Георги А. Кожухаров, за него:

Георги Кожухаров е д-р по политически и административни науки. На
18 февр. 1900 г. е назначен за секретар на българското търговско
агентство в Солун. Това всъщност е дипломатическо
представителство, каквото българската държава няма право
официално да поддържа, тъй като е все още васално княжество на
Турция. Затова и всичките ни посланици се водят като търговски
агенти.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”