Хасково. Ул. "Търговска" – Haskowo. Targovska – Str.

  • Година: 1940

  • Размер: 9x14 см

  • Местоиздаване: София

  • Издателство: Гр. Пасков

Код: ##000944 Категория:

В ляво – шивашко ателие за мъжка мода.
Мъже в градско облекло пред магазините на улица 'Търговска".

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”