Хасково. Ул. "Търговска"

  • Година: 1922

  • Размер: 9x14 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: Вл. Дамянов и Ив. Текелиев

Код: ##000916 Категория:
  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”