Haskowo. L`ecole d`agriculture

  • Година: 1914

  • Размер: 9x14 см, цветна

Код: ##000964 Категория:

На преден план няколко мъжки фигури, застанали под железните конструкции, с които Менцел оформя забележителната овощна градина на Земеделското училище.

  • Собственост: Петър Бойчев - Старо Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”