Минерални бани – Хасково. – Хотел "Звезда" Змияров и Пенев

  • Година: 1915

  • Размер: 9x14 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Издателство: Атанас К. Бояджиев

Код: ##001042 Категория:

Хотел "Звезда" и ресторантът към хотела. Гостите на хотела са с типично за времето градско облекло.

  • Собственост: Петър Бойчев - Хасковски минерални бани

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”