Изложение за състоянието на Хасковский окръг през 1890-1891 г.

Представено на Хасковский окръжен съвет в I му септемврийска сесия през 1891 г. от окръжний управител Т.Киров

  • Година: 1891

  • Размер: 21 см

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Киров, Т.

  • Издателство: б. изд.

Код: ##060222 Категория:
  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”