Гробницата на защитниците на Одрин

L' HECATOMBE DES DEFENSEURS D' ADRIANOPLE

  • Година: б. г.

  • Размер: 8,5 х 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136170 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”