Представители на местната интелигенция пред сградата на градското читалище

  • Година: б. г.

  • Размер: 9 x 14 см

  • Автор: Марашев, Атанас

  • Местоиздаване: Свиленград

Код: ##136043 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”