Р. Марица при Свиленград

Svilengrade

  • Година: б. г.

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135855 Категория:

На отсрещния бряг са околийското управление, читалището и полицейският участък.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”