Работнички от кооперация "Коприна"

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 7,5 х 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136131 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”