Работнички от кооперация "Коприна" сред море от пашкули

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 8,5 х 13,5 см

  • Автор: Марашев, Атанас

  • Местоиздаване: Свиленград

Код: ##136054 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”