Работник пред новостроящата се филатура

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 9 х 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136154 Категория:

Филатура – фабрика за естествена коприна.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”