Ранените при с. Кап. Андреево.

Verwundete beim D. Kap. Andrejev.

  • Година: 1912-1913

  • Размер: 8,5 х 13,5 см

  • Автор: Карастоянов, Д.

  • Местоиздаване: София

  • Издателство: Модерно изкуство

Код: ##136166 Категория:

Войници от българската армия пренасят ранени в лазарет,
изграден край село Кадъкьой в хода на започналата Балканска
война. В същия дивизионен лазарет на 9 октомври 1912 г. умира от
раните си капитан Никола Андреев. Командирът на 8-а тунджанска
дивизия генерал-майор Димитър Кирков издава заповед Кадъкьой да
се преименува на Капитан Андреево. Днес селото е в пределите на
Гърция под името Дикеа.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”