Служители от местния клон на Българска земеделска банка изпращат свои колеги

  • Година: 1934

  • Размер: 13,5 x 9 см

  • Автор: Марашев, Атанас

  • Местоиздаване: Свиленград

Код: ##135971 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”