Свиленград. Читалището

Swilengrad. Die Bibliothek

  • Година: 1936

  • Размер: 9 x 13,5 см

  • Местоиздаване: София

  • Издателство: Гр. Пасков

Код: ##135965 Категория:

Градското читалище е възстановено след Първата световна война. Новата сграда е построена на мястото на срутената през войната джамия.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”