СВИЛЕНГРАД. Мостът на р. Марица

SVILENGRAD. Le pont sur ia riviѐre Maritza = Die Mariza - Brücke

  • Година: б. г.

  • Размер: 10 x 15 см

  • Местоиздаване: София

  • Издателство: ДП Фотоиздат

Код: ##135830 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”