Свиленград. Общ изглед

Svilengrade

  • Година: 1912-1930

  • Размер: 8,5 x 13,5 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##135861 Категория:

Вляво от шосето има няколко сламени къщи на бежанци. След Балканската война и Първата световна война Свиленград приема хиляди българи, прокудени от домовете им в Източна и Западна Тракия.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”