Цар Фердинанд връща саблята на Шукри паша. 15 март 1913 г.

  • Година: 1913

  • Размер: 9 х 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136174 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”