Ученици от прогимназия "Иван Вазов" със своя учител по история Михаил Манолов

  • Година: 1930-1939

  • Размер: 9 х 14 см

  • Местоиздаване: б. м.

Код: ##136053 Категория:
  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”