Влизането на царя на българите в Мустафа паша

Ulazak Nj. V. cara bugarskog kod Mustafa Paša = Le roi Ferdinand précédé de la croix entre à Mustapha Pacha

  • Година: 1912

  • Размер: 8,5 х 13,5 см

  • Местоиздаване: Prague

  • Издателство: D. K. & Co.

Код: ##136171 Категория:

Н.В. Фердинанд I, цар на българите, влиза триумфално в
освободения през Балканската война Мустафа паша (Свиленград)
начело на военна и религиозна процесия. Той е посрещнат от цялото
гражданство на 12 октомври 1912 г. в 2 часа и 27 минути
следобед.

  • Собственост: Общинска библиотека - Свиленград

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”