Хасковска поща

Обеден независим информационен лист

  • Година: 1926

  • Размер: 2 стр. ; 46.5/30 см.

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. Гошка Димитров

Код: ##000440 Категории: ,

I 1(44) – 10(53), 11 – 260 5 март 1924 – 6 март
1925
II 261 – 513 7 март 1925 – 4 март 1926
III 514 – 774 6 март 1926 – 3 март 1927
IV 775 – 1000 4 март 1927 – 6 ян. 1928
V 1001 – 1075 29 февр. – 1 юли 1928
VI 1076 – 1151 17 юни 1929 – 17 септ. 1930
Продължение на Родопска звезда. От 450 временно се слива с
Беломорска заря.
От 52 подзагл. Независим информационен ежедневник ; от 232 –
Утринен информационен ежедневник ; от 322 – Информационен
всекидневник ; от 406 – Безпартиен ежедневник ; от 414 –
Информационен всекидневник ; от 447 – Информационен политически
всекидневник ; от 629 – Информационен всекидневник ; от 1076 –
Народен вестник ; от 1094 – Независим ежедневник ; от 1095 –
Следобеден ежедневник ; от 1101 – Следобеден информационен
вестник ; от 1126 – Ежедневен информационен вестник ; от 1137 –
Вечерен ежедневник.
През юли и авг. излиза три или два пъти седмично ; от VІ излиза
седмично ; от 1094 – през ден.
От 179 дир. Гошка Димитров (от 322 ред., от 748 дир.) ; от 1029
дир. Г. Димитров, ред. Ангел Узунов (до 1039) ; от 1045 ред.
Васил Делчев (до 1059) ; от 1060 дир.-ред. Гошка Димитров (до
1075) ; 1076 ред. к-т ; от 1077 ред. Т. П. Василев ; от 1085 ред.
Ив. Н. Георгиев ; от 1090 ред. к-т ; от 1096 ред. Георги Ив.
Шумков (от 1137 ред.-стоп.) ; ред. сътрудник до 74 Делчо Пандов.
Печата се и в п-ци : Чикаго, Стефан Христов, Слово, Родина и Фар.
300 погрешно означен 230 ; 438 и 439 – 439 и 440 ; 453 – 456 ;
529 – 526 ; 586 – 587 ; 620 – 630 ; 739 – 740 и 806 –
805.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”