Клас

Стопанство, политика и култура

  • Година: 1944

  • Размер: 4 стр. ; 42.5/29.5 см.

  • Местоиздаване: Хасково

  • Автор: Ред. Вакрел К. Янев

Код: ##000444 Категории: ,

I 1 – 42 30 ноем. – 25 окт. 1944
Изд. К-та за култ. и просветни инициативи при Околийската дружба
гр. Хасково.
От 8 септ. 1945 излиза под името Народна борба-Клас.
От 23 ред. к-т с отг. ред. Петко Бакалов вм. В. Янев.
55 погрешно означен вм. 35.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”