Литературен глас

Седмичник за литература, изкуство и обществени въпроси

  • Година: 1935

  • Размер: 8 стр. ; 47/32 см.

  • Местоиздаване: София

  • Автор: Ред. Д. Б. Митов

Код: ##000443 Категории: ,

I 1 – 40 16 септ. 1928 – 16 юни 1929
II 41 – 80 22 септ. 1929 – 21 юни 1930
III 81 – 120 20 септ. 1930 – 20 юни 1931
IV 121 – 160 20 септ. 1931 – 19 юни 1932
V 161 – 200 24 септ. 1932 – 25 юни 1933
VI 201 – 240 24 септ. 1933 – 25 юни 1934
VII 241 – 280 22 септ. 1934 – 19 юни 1935
VIII 281 – 320 18 септ. 1935 – 17 юни 1936
IX 321 – 360 23 септ. 1936 – 24 юни 1937
X 361 – 400 29 септ. 1937 – 22 юни 1938
XI 401 – 440 21 септ. 1938 – 21 юни 1939
XII 441 – 480 20 септ. 1939 – 12 юни 1940
XIII 481 – 520 18 септ. 1940 – 18 юни 1941
XIV 521 – 560 17 септ. 1941 – 17 юни 1942
XV 561 – 600 16 септ. 1942 – 16 юни 1943
XVI 601 – 624 15 септ. 1943 – 29 март 1944
От 1932 подзагл. Седмичник за литература изкуство, наука и
обществени въпроси.
От III издава к-во "Азбука" ; от VII 270 издава к-во
"Литературен глас".
Печата се и в п-ци : Книпеграф, Бр. Миладинови, Нов живот,
Радикал, Древна България, Ст. Христов и Хр. Д. Стамболиев.
От 104 загл. и на фр. ез.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”