Мир

Орган на заводския пар. к-т, адм., профсъюзното и комсомолското ръководство на ДИП "Мир" - Хасково

  • Година: 1966

  • Размер: 2 стр. ; 40/28 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000446 Категории: ,

I 1 – 9 3 авг. – 29 дек. 1966
II 1 – 23 10 ян. – 26 дек. 1967
III 1 -23 22 ян. – 28 дек. 1968
От № 15 погрешно означена год. 4 вм. 3.
[IV] 1 – 22 10 ян. – 27 дек. 1969
Във всички броеве погрешно означена год. 5 вм. 4.
V 1 – 20 10 ян. – 15 дек. 1970
В № 1 погрешно означена год. 6 вм. 5.
VІ 1 – 15 12 ян. – 28 дек. 1971
VІІ 1 – 8 28 авг. – 26 дек. 1972
VІІІ 1 – 22 11 ян. – 26 дек. 1973
ІХ 1 – 18 26 ян. – 26 дек. 1974
Х 1 – 13 28 ян. – 18 дек. 1975
От 1983 г. започва да излиза вестник със същото заглавие и на
същия завод, но с нова номерация и годишнина.
І 1 – 22 19 ян. – 29 дек. 1983
ІІ 1 – 23 16 ян. – 29 дек. 1984
ІІІ 1 – 17/18 24 ян. – 29 дек. 1985
ІV 1 – 22 22 ян. – 30 дек. 1986
V 1 – 19 22 ян. – 29 дек. 1987
В № 1 погрешно означена 1986 вм. 1987.
VІ 1 – 13 21 ян. – 5 ноем. 1988
По сведения на ред. ІV 1969 ред. Зюмбюла Д. Тръндева.
ІV 1969 16/17 вкл. в юбилейния брой Юбилейно Хасково.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”