Социалистически автотранспорт

Орган на парт., профсъюзното, комсомолското и адм. ръководство при ДАП - Хасково

  • Година: 1968

  • Размер: 2 стр. ; 40/28.5 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000448 Категории: ,

I 1 – 15 29 апр. – 21 дек. 1967
II [1] [16] – 25 (40) 4 ян. – 19 дек. 1968
III 1 (41) – 23 (63) 1 ян. – 19 дек. 1969
ІV 1 (64) – 22 (85) 5 ян. – 25 дек. 1970
V 1 (86) – 20 [21] (106) 16 ян. – 29 дек. 1971
№ 21 погрешно означен 20.
VІ 1 (107) – 20 (126) 18 ян. – 26 дек. 1972
VІІ 1/2 (127-8) – 22 (147) [148] 25 ян. – 18 дек. 1973
От бр. 7 (132) [133] непрекъснатата номерация сгрешена.
VІІІ 1 (148) [149] – 22 (169) [170] 3 ян. – 11 дек. 1974
ІХ 1 (170) [171] – 23 (192) 6 ян. – 22 дек. 1975
Х 1 (193) – 24 (216) 9 ян. – 25 дек. 1976
ХІ 1 (217) – 24 (239) [240] 7 ян. – 23 дек. 1977
От № 10 непрекъснатата номерация сгрешена.
ХІІ 1 (240) [241] – 22 (262) 6 ян. – 23 дек. 1978
От № 2 погрешно означена год. 11 вм. 12.
[ХІІІ] 1 (263) – 24 (286) 8 ян. – 22 дек. 1979
Във всички броеве погрешно означена год. 12 вм. 13.
[ХІV] 1 (287) – 24 (310) 9 ян. – 24 дек. 1980
Погрешно означена год. – в № 1 – 3 – год. 12, от № 4 год. 13 вм.
14.
[ХV] 1 (311) – 22 (302 [332]) 7 ян. – 23 дек. 1981
Във всички броеве погрешно означена год. 14 вм. 15.
От № 20 сгрешена непрекъсната номерация 300 вм. 330.
[ХVІ] 1 (333) – 22 (351) [354] 7 ян. – 23 дек. 1982
От № 7 непрекъснатата номерация сгрешена.
Във всички броеве погрешно означена год. 15 вм. 16.
[ХVІІ] 1 (352) [355] – 21 (372) [375] 7 ян. – 6 дек. 1983
Във всички броеве погрешно означена год. 16 вм. 17.
[ХVІІІ] 1 (374) [376] – 23 (395) [398] 11 ян. – 23 дек. 1984
Във всички броеве погрешно означена год. 17 вм. 18.
От ІІІ 1969 11/12 в подзагл. … ОП Автотранспорт и ДАП
Пътнически автотранспорт вм. ДАП ; от ІІІ 14 – без ДАП Пътн.
автотранспорт.
По сведения на ред. ІІ 1968 ред. к-т: Пенка С. Запрянова – гл.
ред., Кузю Я. Кузев, Иван Я. Иванов, Петър С. Мирчев, инж. Слави
Юруков, Начо И. Начев, Вълкан М. Вълев, Георги М. Милев ; ІІІ
1969 – Пенка Запрянова – отг. ред., Генчо Колев, Димо Иванов,
Димо Найденов, Пеню Паскалев ; от ІІІ 15 – и Вълкан Митев.
VІ 1968 16/17 съвместен с VІ 1968 16/17 на Автотранспортен глас.
ІІІ 1969 16/17 вкл. в юбилейния брой Юбилейно Хасково.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”