Тютюноработническа дума

Орган на Заводския парт. к-т, заводския проф. к-т, ДКМС и адм. ръководство на ДП "Тютюнева промишленост" - Хасково

  • Година: 1960

  • Размер: 2 стр. ; 39.5/28 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000449 Категории: ,

I 1 – 8 [юни] – 6 дек. 1960
II 1 – 7 4 март – 20 дек. 1961
III 1 – 10 5 ян. – 27 дек. 1962
IV 1 – 7 22 март – 23 дек. 1963
V 1 – 11 15 ян. – 29 дек. 1964
VI 1 – 6 29 ян. – 25 юни 1965
VII 1 – 12 17 ян. – 23 дек. 1966
VIII 1 – 19 2 ян. – 30 дек. 1967
IX 1 – 19 10 ян. – 29 дек. 1968
X 1 – 22 10 ян. – 30 дек. 1969
ХІ 1 – 21 12 ян. – 14 дек. 1970
ХІІ 1 – 19 7 ян. – 27 дек. 1971
ХІІІ 1 – 20 8 ян. – 27 дек. 1972
В № 14 – 20 погрешно означена год. 8 вм. 13.
[ХІV] 1 – 20 6 ян. – 26 дек. 1973
В № 1 – 3 погрешно означена год. 9 вм. 14. В № 4 – 20 погрешно
означена год. 11 вм. 14.
[ХV] 1 – 22 7 ян. – 26 дек. 1974
Във всички броеве погрешно означена год. 12 вм. 15.
[ХVІ] 1 – 21 23 ян. – 25 дек. 1975
В № 1 -2 погрешно означена год. 12 вм. 16. В останалите броеве
погрешно означена год. 13 вм. 16.
[ХVІІ] 1 – 22 12 ян. – 29 дек. 1976
Във всички броеве погрешно означена год. 14 вм. 17.
[ХVІІІ] 1 – 22 12 ян. – 29 дек. 1977
В № 1 – 21 погрешно означена год. 15 вм. 18, в № 22 – год. 16 вм.
18.
[ХІХ] 1 – 21 12 ян. – 27 дек. 1978
В № 1 – 7 погрешно означена год. 16 вм. 19, в останалите – год.
17 вм. 19.
[ХХ] 1 – 15 12 ян. – 27 дек. 1979
Във всички броеве погрешно означена год. 18 вм. 20.
[ХХІ] 1 – 20 10 ян. – 29 дек. 1980
Във всички броеве погрешно означена год. 19 вм. 21.
[ХХІІ] 1 – 21 8 ян. – 28 дек. 1981
Във всички броеве погрешно означена год. 20 вм. 22.
[ХХІІІ] 1 – 20 11 ян. – 28 дек. 1982
Във всички броеве погрешно означена год. 21 вм. 23.
[ХХІV] 1 – 19 28 ян. – 28 дек. 1983
Във всички броеве погрешно означена год. 22 вм. 24.
ХХV 1 – 15 12 ян. – 12 дек. 1984
От № 1 до 12 погрешно означена год. 23 вм. 25.
ХХVІ 1 – 19 14 ян. – 30 дек. 1985
ХХVІІ 1 – 18 30 ян. – 26 дек. 1986
От № 4 до 10 погрешно означена год. 28 вм. 27, от № 11 до 18 –
год. 29 вм. 27.
ХХVІІІ 1 – 15 19 ян. – 29 дек. 1987
Във всички броеве погрешно означена год. 29 вм. 28.
ХХІХ 1 – 16 25 ян. – 30 дек. 1988
№ 1 и 2 погрешно означена год. 27 вм. 29, от № 3 до 8 – год. 28
вм. 29.
По сведение на ред. VІІ 1966 ред. к-т.: Васил И. Янев – ред.,
Димитър В. Тушев, Лиляна С. Брънкова, Атанас Т. Хаджиколев –
ред., Л. С. Брънкова, Дим. Тушев, Иванка А. Иванова, Христо Д.
Тончев; ІХ 1968 – Атанас Т. Хаджиколев – гл. ред., Димитър
Вълчев, Йордан Русев, Желязко Тодоров, Стойка Тенчева, Васил
Янев.
Печата се и в ПК Ат. Стратиев.
Х 1969 14/15 включен в юбилейния брой Юбилейно Хасково.
Забележка: Брой № 1 от 1960 г. е с липсваща дата, затова
предложената дата в "Дигитална библиотека Хасково" е
примерна.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”