Власовден

Бюлетин на Околийск. Замеделска Професион. федерация в Хасково.

  • Година: 1932

  • Размер: 47 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000348 Категории: ,

I       1 – 15      1 февр. 1931 – 15 ян. 1932
II      1 – 13      2 февр. – 15 дек. 1932
III   14 – 18     15 ян. – 15 март 1934
От II подзагл.: Орган на Земеделската  професионална конфедерация
в България; излиза два пъти месечно
I -III  15  адрес на конфедерацията: Христо Геренкьовлиевъ, ул
"Каменни"- Хасково
от III 15  адрес на конфедерацията: Панаьот Г. Манахилов, ул.
"Банска" №78

Агитира принципа на конфедериране на частните земеделски стопани
за икономическа защита. Против партиите и войната.
Излиза месечно

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”