Задружен труд

Орган на парт. к-т и УС на ТКЗС "Д. К. Ашиков" - Хасково

  • Година: 1960

  • Размер: 2 стр. ; 43/29 см.

  • Местоиздаване: Хасково

Код: ##000445 Категории: ,

I 1 – 11 апр. – 25 ноем. 1960
II 1,3 – 5 25 ян. – 15 юли 1961
III 1 – 17/18 28 март – 29 дек. 1962
IV 1 – 15 25 ян. – 17 окт. 1963
V 1 – 17 6 февр. – 29 дек. 1964
VI 1 – 16 2 февр. – 30 дек. 1965
VII 1 – 15 31 ян. – 30 дек. 1966
VIII 1/2 – 16 31 ян. – 30 дек. 1967
IX 1 – 17 30 ян. – 30 дек. 1968
X 1 – 20 27 ян. – 28 дек. 1969
ХІ 1 – 19 21 ян. – 7 дек. 1970
ХІІ 1 – 15 18 февр. – 28 дек. 1971
ХІІІ 1 18 февр. 1972
Продължава под загл. Задружен труд : Орган на парт., стоп. и
комсомолското ръководство на АПК – Хасково-юг.
І 1 – 9 20 май – 21 дек. 1972
ІІ 1 – 23 22 ян. – 30 дек. 1973
ІІІ 1 – 21 16 ян. – 28 дек. 1974
ІV 1 – 22 17 ян. – 4 дек. 1975
V 1 – 18 16 ян. – 8 дек. 1976
VІ 1 – 14 21 апр. – 30 дек. 1977
VІІ 1 – 18 27 ян. – 27 дек. 1978
VІІІ 1 – 13 24 ян. – 30 дек. 1979
В № 1 погрешно означена год. 7 вм. 8.
ІХ 1 – 12 29 ян. – 9 дек. 1980
Х 1 – 2 24 ян. – 28 февр. 1980
След № 2 се влива във Възход – Хасково.
От VІ 1965 14 в подзагл. и … ДКМС. От Х 1969 2 подзагл. Орган
на парт. к-т, ДКМС и УС на ТКЗС – Хасково. От ІІІ 1974 2 подзагл.
Орган на парт., стоп., комсомолското и профсъюзното ръководство
на АПК – Хасково-юг. От V 1976 12 подзагл. Орган на общинските
комитети на БКП и на стоп. ръководство на АПК Хасково – юг. От
VІІІ 1979 2 подзагл. Орган на парт. и стоп. ръководство на АПК
Хасково – юг.
От VІ 1965 ред. к-т : Йордан Б. Андонов – ред., Атанас Георгиев
Атанасов, Въчо К. Въчев, Райко К. Митев, Трендафил Т. Митев, Емил
И. Андреев, Димитър Ив. Павлов, Димо Х. Желев ; VІІ 1966 – и
Борис В. Андонов, Петранка М. Игнатова без: Въчо К. Въчев,
Трендафил Т. Митев ; ІХ 1968 – и Миню Щилянов, Калинка Ст.
Араклиева без: Райко К. Митев, Емил И. Андреев ; Х 1969 – и Кузма
Я. Кузмов, Моню Щ. Монев, Петранка М. Саликирякис без: Миню
Щилянов, Калинка Ст. Араклиева.
Печата се и в [Ат. Стратиев].
ІІ 1961 2 прескочен; Х 1969 14/15 включен в броя Юбилейно
Хасково.
Забележка: Броевете № 1 и № 2 от 1960 г. са с липсващи дати,
затова предложените дати в "Дигитална библиотека
Хасково" са примерни.

Години


  • Собственост: Регионална библиотека 'Христо Смирненски' - Хасково

С финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по проект „Библиотека- наследство- бъдеще.”, програма „Културно наследство”